Een succesvol bedrijf oprichten is natuurlijk een hele klus. Bovendien is het ook moeilijk om het juiste personeel te vinden. Maar zodra je deze moeilijkheden hebt overkomen, moet je er ook nog voor zorgen dat jouw bedrijf meegroeit met de groei in technologie en de veranderingen in de samenleving. Een groot deel daarvan is de kennis bij jouw personeel. In deze blog geef ik een aantal tips om de kennis van jouw personeel op peil te houden.

Werknemers en bedrijfscultuur

Allereerst is het belangrijk om mensen in dienst te nemen waarvan het kennispeil al voldoende hoog is of waarvan je weet dat ze genoeg motivatie hebben om hun kennispeil voldoende te vermogen. Zodoende zijn er diverse testen gecreëerd om bedrijven hun potentiele werknemers te laten testen. Tegenwoordig lijkt het vooral belangrijk te zijn hoe snel werknemers in staat zijn om informatie op te nemen en toe te kunnen passen. Het vermogen om snel te kunnen leren is dus belangrijker geworden dan de vaardigheden en kennis waar een persoon mee binnen komt bij het bedrijf. De potentiele werknemers moeten nieuwsgierig blijven naar nieuwe informatie, dit komt vooral door persoonlijke aanleg en belangstelling. Maar naast deze kenmerken bij werknemers, moet er ook gewerkt worden aan de bedrijfssfeer. Deze bedrijfssfeer moet een sfeer creëren waarbij blijven leren normaal is en werknemers ook geprikkeld blijven om dit te doen. Daarbij is het belangrijk om een omgeving te creëren waarbij een bedrijf fouten niet bestraft en ze creativiteit belonen.

Kennis behouden

Na het aannemen van de juiste werknemers en creëren van de juiste leercultuur moet je het kennispeil behouden. Dit kan een bedrijf doen via online modules waar de werknemers dan om de zoveel tijd ook een toets voor moeten maken. Als deze toets ondermaats wordt gemaakt, is dat een indicatie voor werknemer en werkgever dat er werk aan de winkel is. Dit is een van de makkelijkere mogelijkheden. Je kan natuurlijk ook kijken naar de output van de werknemer, maar hier gaat veel meer tijd in zitten. Elke werknemer heeft echter een andere vorm van leren die het beste bij hem of haar aanslaat. Zodoende zullen online modules niet altijd de meeste efficiënte manier van leren zijn voor jouw werknemers. Hier is een oplossing gevonden, namelijk blended learning. Blended learning is mix van verschillende leervormen. Zo is er dus niet alleen de mogelijkheid van online modules, maar bijvoorbeeld ook klassikale trainingen, één-op-één coaching en filmpjes. De werkgever kan dan een combinatie van diverse leervormen kiezen. Zodoende kan het bedrijf het leertraject van zijn werknemers zo optimaal mogelijk laten verlopen.